De garanties van Personeel Direkt

Neem contact op

Een gecertificeerd uitzendbureau uit Duiven

Onafhankelijke controle
Meer dan 15 jaar ervaring in uitzenden en payrolling wordt gewaarborgd door het NEN-4400-1 certificaat. Om dit certificaat te verkrijgen wordt regelmatig een controle (een audit) uitgevoerd door een geaccrediteerde certificerings- instelling. Het certificaat wordt elk jaar vernieuwd. Personeel Direkt is er trots op om sinds 2004 het NEN 4400-1 certificaat te voeren.

 

Uw belang wordt door NEN 4400-1 gegarandeerd

Een uitzendbureau dat aan NEN 4400-1 voldoet, waarborgt voor opdrachtgevers dat aan alle wettelijke verplichtingen wordt voldaan.

Een uitzendbureau is verplicht om zowel loon- en omzetbelasting als sociale verzekeringspremies af te dragen. Doet het bureau dat niet, dan is ook de klant – de "inlener" – wettelijk aansprakelijk (ketenaansprakelijkheid). Iets dergelijks geldt voor de verplichting om de identiteit van de werknemer vast te stellen en na te gaan of hij “gerechtigd is tot het verrichten van arbeid”. Als het uitzendbureau hierin nalatig is of een fout maakt, kan ook de opdrachtgever worden aangesproken; dit kan in de praktijk leiden tot hoge sancties.

Het zal duidelijk zijn dat klanten van uitzendbureaus dit soort risico’s niet willen lopen. Daarom hebben partijen in de branche regels opgesteld: de NEN 4400-1 normen.


Voldoet een uitzendbureau daaraan, zoals wij bij Personeel Direkt, dan wordt het opgenomen in het register van gecertificeerde ondernemingen. Het beheer van dit register is in handen van de Stichting Normering Arbeid (SNA) (klik hier voor website SNA www.normeringarbeid.nl). Inschrijving in het register is het bewijs dat een uitzendbureau voldoet aan de normen van NEN 4400-1. Daarmee kan aan opdrachtgevers duidelijk worden gemaakt dat het risico op (keten)aansprakelijkheid minimaal is.

De garanties van Personeel Direkt Uitzendbureau & Payroll Services

Icoon professioneel

Professionaliteit

Als experts op het gebied van uitzenden en payrolling werken wij zorgvuldig en staan wij u met raad en daad bij.

Lage kosten

Lage kosten

Ons uitzendbureau is zelfstandig en heeft een perfect team. Daarom kunnen wij lage kosten hanteren voor uitzenden en payrolling.

Snel resultaat

Snel resultaat

Voor uw vacatures wilt u direct een invulling, daarom zijn wij slagvaardig en efficiënt.

VCU-Kiwa veiligheidscertificering

Om de veiligheid en gezondheid van de uitzendkracht te waarborgen beschikt Personeel Direkt over het VCU-certificaat, de Veiligheids- en gezondheidschecklist Uitzend- en detacheringsbureaus. Dit certificaat is gebaseerd op het VCA-systeem voor aannemers. Met dit arbozorgsysteem kan een organisatie gestructureerd beleid op het gebied arbozorg naleven.